Tillbaka

Varför skrattar hyenor?


Varför skrattar hyenor? Är det ett skratt, alltså ett uttryck för glädje, eller betyder skrattet något annat?

Den hyena som våra gäster oftast ser på safari är den fläckiga hyenan. Hyenafamiljen består av fyra arter; fläckig hyena, strimmig hyena, brun hyena och jordvargen. Hyenor är inte hunddjur, utan en egen familj. Av de fyra hyena arterna är den fläckiga hyenan den som oftast ses i safariparker i östra och södra Afrika. Fläckig hyena är också den största av hyenaarterna. Den mäter från cirka en meter till drygt 1,5 meter i kroppslängd, har en mankhöjd på 70 till 90 cm och väger i vuxen ålder normalt mellan 40 och 85 kg.

Hanarna är större och tyngre än honorna. Hyenorna är kända som asätare, vilket de också är, men de är också mycket skicklig och framgångsrika jägare. De lever och jagar i stora flockar som leds av en matriark.

Varför skrattar hyenor?

Fläckig hyena har ett flertal olika läten men det kanske mest kända är det som låter som ett mänskligt skratt och det är också därför de ibland kallas ”skrattande hyena”. Skrattet är inte alls ett skratt utan oftast ett uttryck för att hyenan känner sig hotad eller attackerad.
Läs mer om hyenors skratt här.

Varför skrattar hyenor? inte för att de är glada utan oftast för att de känner sig hotade
Hyena med ett byte i Ngorongorokratern i Tanzania

Utbredning

Fläckig hyena lever i stora delar av södra, östra, centrala och västra Afrika. Från Nordligaste Sydafrika i söder till Sudan i norr, från Senegal i väster till Somalia i öster. I Centralafrika och Västafrika är dock hyenorna endast fläckvis förekommande.

Hyenorna är utpräglade flockdjur

Den fläckiga hyenan är ett utpräglat flockdjur som lever i klaner som kan bestå av upp emot 80 djur. Dessa klaner är ofta delade i mindre grupper som jagar tillsammans. Klanerna är hierarkiska och leds av en matriark. Honorna sår högre i rang i flocken än hanarna. Klanen markerar ett territorium som försvaras och bevakas av hela flocken. I mitten av territoriet har klanen bon, som endast utnyttjas av honor och ungdjur. Honor föder oftast två ungar och flera honor i samma klan föder ungar. Ungar av hankön lämnar flocken efter 2–3 år medan honorna stannar kvar.

Föda

Fläckiga hyenor är mycket skickliga jägare som fäller många byten och en stor del av deras föda består av byten de har slagit. De är även asätare och äter överbliven mat efter andra rovdjur och de stjäl ofta mat. En anledning till att leoparder gärna drar upp sitt byte i ett träd är att de annars riskerar att hyenorna stjäl bytet. En ensam leopard har ingen chans att försvara sitt byte från en flock hyenor.

Hyenor stjäl också byten från lejon, men eftersom lejon är flockdjur, och väsentligt mycket större än hyenor så krävs det stora flockar hyenor för att ta byten från lejon. Ungefär 10 hyenor per lejon krävs för att en flock hyenor ska våga försöka ta bytet från lejon.

De äter det mesta och dödar gnuer och andra antiloper, liksom ödlor, insekter och ormar.

Hyenor och människor

I takt med att den mänskliga befolkningen ökat i många områden där hyenor så har människor och hyenor kommit i kontakt med varandra i större utsträckning. I vissa områden har de jagats hårt och därav blivit sällsynta. Hyenor är anpassningsbara och klarar av att leva utanför skyddade naturområden med mycket bytesdjur.

De äter vad de kommer över och rotar ofta i sopor, komposthögar och fäller också tamdjur ibland. Attacker mot människor är ovanliga, men de sker. Hyenor lever även i utkanten av afrikanska städer, såsom till exempel Arusha i Tanzania och i Addis Abeba i Etiopien där de i utkanten av staden är ganska vanliga, och fortfarande förekommer på gatorna inne i de centrala delarna av staden.

 Vill du har mer inspiration, nyheter och restips kring våra spännande resor och upplevelser?

Prenumerera på Nyhetsbrev