Klimat och Socialt Ansvar

Vi på African Tours & Safaris känner ett stort socialt ansvar. Vårt miljöarbete handlar om att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet, i såväl miljöfrågor som i samhällsfrågor men också att stötta projekt i de områden som vi jobbar med. Läs mer om våra olika projekt och vårt viktiga arbete med klimatkompensering.

 

Klimatkompensering
WWF
Fair Trade Tourism
A Reaching Hand

Klimatkompensering

 

Klimatkompensation

 

Vi på African Tours & Safaris känner ett stort ansvar för vår miljö och har det sista året, tillsammans med våra systerbolag, fokuserat på att bli klimatneutrala. Det innebär att allt det som vi förbrukar under en arbetsdag i form av el, värme, vatten, papper samt alla våra egna resor räknas ut och kompenseras för. Till att börja med har vi räknat ut och mätt hur mycket CO2 vår verksamhet är orsak till. Därefter har vi investerat i projekt som gör att minst samma mängd CO2 absorberas eller inte släpps ut, till följd av vår investering i det man vanligtvis kallar klimatkompensering.

 

 

Hur arbetar vi för att klimatkompensera?

 

African Tours & Safaris har räknat ut och listat upp allt i vårt bolag som bidrar till CO2 utsläpp. Det gäller allt från våra egna tjänsteresor med flyg, bil, båt, buss och tåg till all el på kontoret, pappersförbrukning, uppvärmning, användning av toner mm. Vår samarbetspartner i klimatfrågor, Southpole, har sedan räknat om detta till hur många kilo CO2 vi orsakat.

 

För att vara på den säkra sidan att uträkningen är korrekt har vi sen lagt på ytterligare 10%. Vi har därefter valt att klimatkompensera i två olika projekt som vi beskriver mer i detalj nedan. Dessa projekt är noga certifierade vilket innebär att tack vara vår investering så minskas mängden CO2 med samma mängd som vi släpper ut. Certifieringen på dessa projekt säkerställer bl.a. att de här åtgärderna inte hade skett utan vår investering.

 

African Tours & Safaris interna verksamhet är klimatneutral

 

Vår interna verksamhet är, från och med januari 2017, helt klimatneutral.

 

 

African Tours & Safaris klimatkompensation för safariresor

 

Safariturismen livsviktig

Turismen är en förutsättning för en stor del av Afrikas viltvård. Elefant, lejon och noshörning är några av flera djur som sannolikt hade varit utrotade utan safariturism. Mot tjuvjakt är det bästa skyddet när djuren har ett större ekonomiskt värde om de lever och kan generera inkomster och jobb till det lokala samhället. Turismen är ofta en av huvudinkomsterna för människor som bor i dessa länder. African Tours & Safaris har under flera år bidragit till viltvård och även aktivt stöttat ett flertal projekt för de lokala invånarna. Vi fokuserar och prioriterar den småskaliga och närodlade turismen.

 

Nu blir våra resor 100% klimatkompenserad

Även om safariresor är livsviktiga för djur och människor har vi de sista åren känt en oro över att se den globala uppvärmningen och att inte göra något åt de CO2-utsläpp som en safariresa orsakar. Vi har därför som en av de första researrangörerna i Sverige beslutat att alla resor som genomförs i vår regi skall klimatkompenseras till 100%. Då tänker vi inte enbart på flygresan utan även boende, transporter och måltider som ingår i resan. Full klimatkompensering ingår nu i alla resor och går inte att välja bort.

 

Så här görs klimatkompenseringen

Vi har ett starkt samarbete med Southpole som är experter på klimatfrågor och klimatkompensation. Vi räknar framöver årligen fram mängden CO2 som våra safariresor genererat. Sedan investerar vi i certifierade projekt som reducerar minst samma mängd CO2. Vi har valt att göra det främst i två projekt som ligger i Zimbabwe och Kenya. I Kenya sker det bl a genom att investera i effektiva vedspisar som minskar förbrukningen av ved vid matlagning med ca 50% jämfört med när man lagar över öppen eld. Man ser även stora positiva hälsoeffekter eftersom det blir mindre rök inomhus. Kvinnor och barn som ofta är de som samlar ved får också mer tid till skola och andra sysslor. Dessutom innebär lägre CO2 utsläpp att avverkningen av skog blir mindre. 

 

Investering i rent samvete eller i klimatnytta?

Investeringen som det innebär att klimatkompensera har vi på African Tours & Safaris valt för att det är oerhört viktigt och bråttom att bromsa den globala uppvärmningen. Vi köper oss inte ett rent samvete genom klimatkompenseringen utan gör något konkret. Devisen att ingen kan göra allt men alla kan göra något är ju så sann. Vi ser det som en självpåtagen klimatskatt där vi själva kan styra och därmed försäkra oss om att vi eliminerar minst samma mängd CO2 som våra resor ger upphov till. Det känns värdefullt och rätt.

 

Klimatprojekt

 

Paradigm-projektet i Kenya

Paradigm-projektet möjliggör distributionen av 1000-tals effektiva vedspisar och ren vattenteknik till olika kenyanska samhällen. Familjer behöver nu mindre trä-bränsle för matlagning och vattenförsörjning vilket innebär att påfrestningen på de omgivande skogarna minskar. Genom att byta ut traditionella kokplattor mot lokalt tillverkade, effektiva spisar minskas bränsleanvändningen med cirka 50% och minskar giftiga utsläpp med upp till 70%. Genom att distribuera dessa moderna spisar genererar Paradigm-projektet hushållsbesparingar om ca 15% – pengar som istället går till mat, skola, avgifter och andra förnödenheter. Projektet främjar också ökad hälsa genom en förbättrad luftkvalitet inomhus, vilket väsentligt minskar antalet fall av luftvägssjukdomar och lunginflammation. Säkra vattenfilter och offentliga vattenautomater ger även upphov till att vattenburna sjukdomar förhindras. Slutligen skapar även Paradigm-projektet sysselsättningsmöjligheter och ekonomiska vinster, inte minst för kvinnor som sparar mycket tid som annars går åt till att samla ved. Läs mer om projektet här.

 

Kariba Redd+ Forest Protection i Zimbabwe

REDD+ står för ”Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation” vilket innefattar minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. Kariba REDD+ projektet innebär att man bevarar ca 785 000 hektar skog och djurliv. Området ligger vid den södra stranden av sjön Kariba, nära gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Projektet knyter samman fyra olika nationalparker och åtta safarireservat vilket ger skydd till flera utrotningshotade arter som elefant, lejon och flodhäst. Detta projekt är samhällsförankrat och administreras av fyra olika landsbygdsdistrikt. Distrikten arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i distrikten genom att bland annat bygga nya och bättre vägar och även utveckla hälsomottagningar samt säkerställa att fler får tillgång till rent vatten. Projektet är certifierat av VCS, CCBA. Läs mer om projektet här. 

 

 
klimatneutral

WWF

 

Vänföretag WWF 2019

 

African Tours & Safaris stödjer Världsnaturfonden WWF som Vänföretag, för att hjälpa dem fortsätta arbetet med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart nyttjande av naturresurser.

 

Fair Trade Tourism

 

Vi stödjer Fair Trade Tourism (FTTSA)

 

“Fair Trade Tourism”, FTT, är en icke kommersiell organisation  i Sydafrika som certifierar turistindustrin genom att ge dem ett speciellt varumärke. Genom att välja att bo eller att använda tjänster från sådana bolag kan turister vara säkra på att deras resande stödjer lokala samhällen och dess ekonomi, rättvisa löner och arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, för främjande av kultur och att branschen arbetar etiskt och tar hänsyn till miljön. Vi använder i största möjliga mån dessa hotell och företag.

A Reaching Hand

 

Vi samarbetar med A Reaching Hand i Sydafrika som är en ideell insamlingsorganisation som stödjer ett flertal lokala hjälpprojekt  i och omkring Kapstaden.

 

A Reaching Hand stödjer bl.a Abaphumeleli Orphanage, ett barnhem för föräldrarlösa och övergivna barn, Ebenizer Educare Center, ett dagis för ensamstående mammor i ett av Kapstadens fattigaste områden och Mama Lumka Center, som tar hand om handikappade, sjuka och övergivna barn i en kåkstad utanför Kapstaden.

 

Vill du har mer inspiration, nyheter och restips kring våra spännande resor och upplevelser?

Prenumerera på Nyhetsbrev