Tillbaka

Serengeti


 

Serengeti är Tanzanias, och kanske även Afrikas, mest kända nationalpark och hem till gnuernas migration. Två miljoner gnuer och zebror som vandrar över till synes ändlösa slätter i ständig jakt på gröna betesmarker tillsammans med fler stora rovdjur än någon annan park i Afrika, har gjort Serengeti till drömmen för många safariresenärer. Serengeti är på många sätt sinnebilden för en safari. Serengeti är hem till en enorm variation med djur och bland de djur ni kan komma riktigt när på en safari Serengeti kan exempelvis nämnas; lejon, leopard, gepard, hyena, schakal, gnu, zebra, elefant, giraff, flodhäst, krokodil, babian, vattenbock, eland, buffel, klippspringare, impala, Grants gasell, Thomsons gasell och koantilop.

Serengeti National Park, med omgivande reservat, Ngorongoro Conservation Area, Loliondo, Grumeti, Ikorongo och Maswa, skyddar ett mycket gammalt och väl bevarat ekosystem som tror vara ett av de äldsta på jorden. Inom detta område, närmare bestämt i Olduvai Gorge, har några av de äldsta fossilen av människans förfäder hittats. Serengeti är mest känt för att vara hem till stora däggdjur men även för er som är intresserade av växter, fåglar och/eller insekter är Serengeti en fantastisk plats med en otrolig artrikedom.

Serengetis ekosystem
Gnuernas och zebrornas migration
Klimat
Olika områden i Serengeti
Vanliga frågor om Serengeti
Safarilodger i Serengeti

Serengetis ekosystem

 

Serengeti National Park i norra Tanzania är ett av Afrikas och världens mest kända naturreservat och enligt de allra flesta den allra bästa safariparken i Afrika. Serengeti upptar en stor del av det ekosystem som ofta brukar kallas Greater Serengeti (eller Serengeti-Masai Mara-Ngorongoro). Detta naturområde är ett av världens äldsta ekosystem. Här har natur, växter och djur utvecklats under miljontals år vilket lett till att området har flest stora däggdjur av alla naturområden i världen. Greater Serengeti sträcker sig över två länder; Tanzania och Kenya, och innefattar förutom Serengeti National Park Ngorongoro Conservation Area (sydöst om Serengeti NP), Maswa Game Reserve (söder om Serengeti NP), Grumeti Reserve och Ikorongo Reserve (väster om Serengeti NP) och Loliondo Game controlled area öster om Serengeti NP samt Masai Mara i Kenya. Masai Mara i sin tur kan delas in i två områden; det nationella resevatet Masai Mara National Reserve och ett antal private reservat norr om och öster om det nationella reservatet.

 

Södra Serengeti/Ndutu
Södra Serengeti består av öppen savann med endast ett fåtal träd, mestadels platta akacier, och stora granitklippor som skjuter upp ur gräset. De södra delarna av Serengetis ekosystem sträcker sig över Serengeti National Park, Maswa game Reserve och Ngorongoro Conservation Area (Ngorongoro Conservvation Area är det reservat där Ngorongorokratern ligger). I området finns också sjöarna Lake Masek och Lake Ndutu samt ett våtmarksområde i närheten av sjöarna. Sjöarna och våtmarken skapar förutsättningar för ett rikt djurliv året om men stora delar av savannen i Ndutu ligger i regnskugga av Ngorongoros högland och är därför väldigt torrt. Framförallt under torrsäsong blir savannen ganska tom på djur så gnuer och zebror vandrar västerut och sedan norrut och gaseller vandrar in mot centrala Serengeti där det finns mer vatten året.

 

Detta gör att djurlivet i Ndutu varierar ganska mycket mellan olika delar av året. Mellan december och april är slätten full av live men mellan maj och november är det ganska lite djur i området med undantag för området runt sjöarna och våtmarken. Längre österut i de södra delarna av Serengeti är det mindre torrt och det finns mer djur året om. Pga. Att djurlivet variera mellan olika delar av året finns det endast ett fåtal fasta lodger i södra Serengeti. Under den djurrikaste perioden (december – april) flyttar ett flertal mobila tältcamps till området.

 

Ndutu är det bästa området i Serengeti att se migrationen. Gnuerna och zebrorna vandrar in i Ndutu i november eller december och stannar fram till slutet av regnsäsongen i april. Under denna period finn softa enormt stora hjordar (inte sällan på flera hundra tusen djur) i området. Eftersom landskapet i Ndutu är öppet innebär det att det finns goda chanser att se hjordarna. Ndutu är också platsen där gnuerna kalvar. Detta sker normalt sett i februari.

 

Under perioden då migrationen är i södra Serengeti är också rovdjuren i området extremt aktiva och chanserna att se lejon som är aktiva mitt på dagen är goda. Även hyenor och geparder är lätta att se.

 

Gnuernas och zebrornas migration

 

Serengeti är världsberömt för gnuernas och zebrornas årliga migration, oftast bara kallad ”Migrationen” eller ”The Great Migration” på engelska. Migrationen består av ungefär 2 miljoner gnuer och zebror som vandrar i en årlig cykel medsols i en konstant jakt på grönt bete. De kan lukta sig till regn på långt håll och deras vandring styrs av regnmönster i regionen. Detta innebär att deras vandring inte är exakt likadan från år till år men ungefär vandrar de så här:

 

I december vandrar de ner till den öppna savannen i Ndutu/södra Serengeti. Här stannar de oftast tills i början av april.

 

I april och maj vandrar de nordväst genom Mru Kopjes, Seronera, Västra Korridoren och Grumeti Reserve. I början av juni brukatr de korsa Grumetifloden där krokodiler ligger på lur.

 

Under juni och juli vandrar de sedan norrut genom Serengeti National Park (Seronera, Lobo och Kogatende/Mara) och Ikorongo Game Reserve. Någon gång under juli eller augusti vandrar stora delar av hjordarna över gränsen mellan Tanzania och Kenya och in i Masai Mara på den Kenyanska sidan av gränsen.

 

I augusti, september och delar av oktober befinner sig större delen av hjordarna i Masai Mara i Kenya. Delar av hjordarna befinner sig även på den tanzaniska sidan av gränsen i områdena Kogatende och Mara framför allt.

 

Någon gång i oktober eller början av november vandrar de söderut genom Lobo och Loliondo Game Controlled Area ner till Seronera och sedan vidare till Ndutu och cirkeln är sluten.

 

Läs mer om migrationen här.

 

Klimat

Serengeti ligger nära ekvatorn och har ett klimat som är varmt året om. Med en höjd över havet på mellan 1100 och 2000 meter är dock Serengeti klart svalare än mer låglänta områden i Östafrika. Temperaturen varierar också en del mellan olika delar av Serengeti. T.ex är de lite mer låglänta områdena i södra Serengeti varmare. Tabellen nedan visar genomsnittstemperaturer för centrala Serengeti.

 

 

Serengetis kan sägas ha tre årstider eller fyra beroende hur man definierar årstiderna. Om årstiderna definieras efter nederbörd så har Serengeti tre säsonger. Från mitten av maj till mitten av november är det torrsäsong. Från början av mars till mitten av maj är det regnsäsong. Från mitten av november till mitten av mars är det en mellansäsong som inte kan kallas varken regn- eller torrsäsong. Om vi dessutom använder temperatur för att definiera årstiderna är det enklare att säga att det finns fyra årstider.

 

Från mitten av maj t.o.m. juli är det torrt och svalt. Från början augusti till mitten av november är det torrt och varmt. Från mitten av november till början av mars är det varmt med inslag av regn. Från början av mars till mitten av maj är det varmt och regnigt.

 

 

Olika områden i Serengeti

Serengetis natur växlar mellan olika delar av parken. Nedan ger vi er kort en beskrivning av Serengetis olika naturområden från söder till norr.

 

Ndutu

Ndutu i södra Serengeti ligger rent faktiskt till stora delar i Ngorongoro Conservation Area. Ndutu täcker en stor yta som består av öppen savann med endast ett fåtal träd. Ndutu sträcker sig över sydöstra Serengeti national Park och nordvästra Ngorongoro Conservation Area ända ner i Maswa Game Reserve sydöst om Serengeti. Ndutu ligger i regnskugga av det stora bergsområdet Ngorongoro Highlands vilket gör att området är torrare än resten av Serengeti med en mycket tydlig torrsäsong mellan mitten av maj och början av november. Under denna period är regn mycket ovanligt. Ndutus djurliv varierar mycket mellan torrsäsongen och regnsäsongen. Under torrsäsongen är djuren färre och de djur som stannar i området koncentreras kring sjöarna Lake Masek och Lake Ndutu samt det stora våtmarksområdet i närheten av sjöarna. Den största delen av Ndutu, den öppna grässavannen är i det närmaste tom på djur denna tid på året. Allt detta förändras när de korta regnen startar i november och de enorma hjordarna med gnuer och zebror i migrationen vandrar in på slätten. Även Thomsons gaseller vandrar i stora hjordar ner till Ndutu från centrala Serengeti denna tid på året.

 

I Ndutu finns endast ett fåtal permanenta safarilodger som Ndutu Safari Lodge, Ndutu Luxury Tented Lodge och Lake Masek Tented Camp. Under perioden när migrationen befinner sig i området finns det även ett flertal mobila tältcamps i området så som t.ex. Serengeti Savannah Camp och Olakira Camp. Läs mer om Ndutu på vår blogg.

 

Kusini

Söder om Ndutu ligger Kusini. Kusini ligger allra längst söderut i Serengeti National Park. Det är ett område som sällan besöks av turister och det finns endast ett fåtal safarilodger i området, Kusini Lodge är den bästa. Kusini är ett område som gränsar till Ndutu en har en mer varierad natur än Ndutu med Kopjes (granitkullar), grässavann och glesa akaciaskogar. Kusini har ett rikt djurliv året om men inte lika stora hjordar med gräsätare som Ndutu. Kusini är en del av Serengeti som är värd att besöka för er som vill uppskattar känslan av att vara ensam på savannen och kan låta det ta lite längre tid att hitta djuren.

 

Moru Kopjes

Mitt emellan Ndutu (södra Serengeti) och Seronera (centrala Serengeti) ligger Moru Kopjes. Moru Kopjes är ett område som består av ett flertal stora grupper med granitklippor (kopjes) som sticker upp ur savannen som ö-grupper. Mellan klipporna är landskapet mestadels öppet med grässavann. Området har ett rikt djurliv året om och är framförallt känt som ett av de bästa områdena i Serengeti att se lejon och leopard. Både lejon och leoparder gilla att ligga på klipporna som erbjuder skydd och även en plats att få utsikt över omgivningen. Liksom Ndutu är Moru Kopjes också ett bra område att se gepard. Moru Kopjes är inte ett stort område och det finns endast ett fåtal lodger här däribland de exklusiva Dunia Camp och Asanja Africa. Även Ngorongoro Sopa Loge ligger nära Moru Kopjes.

 

Seronera

Seronera är hjärtat i Serengeti. Seronera ligger direkt norr om Moru Kopjes och kan enkelt uttryckt sägas utgöra centrala Serengeti mellan Ndutu, Moru Kopjes i söder, Västra Korridoren och Grumeti i väster och Lobo i norr. Seronera består av mer träd än Nutu och Moru Kopjes och är tack vare detta rikare på djur som t.ex. elefant, impala, giraff och leopard då dessa djur är beroende av träd. Seroneras landskap är ganska flackt med en del kopjes som sticker upp ur savannen. Många av dessa klippor är helt eller delvis bevuxna med snår och buskar och är favorittillhåll för lejon och leopard. Ju längre norrut i Seronera man färdas desto fler träd växer och längs med floderna växer glesa skogar. Tack vare ett flertal floder och vattenhål som har vatten året om så är djurlivet här rikt såväl under torrsäsong som regnsäsong och varierar inte över säsongen så mycket som t.ex. Ndutu. Seronera är ett av de allra bästa områdena i Serengeti och i hela Afrika att se stora däggdjur och framförallt för att se stora rovdjur som lejon, leopard och hyena. Gepard är också vanlig men den ses oftast i de södra delarna där landskapet är mer öppet. Seronera har ett flertal lite större safarilodger som t.ex. Serengeti Serena Safari Lodge, Serengeti Sopa Lodge och Seronera Wildlife Lodge. I Seronera finns också ett flertal tältcamps både permanenta som t.ex. Kati Kati Tented CampTanzania Bush Camp, Osupuko Tented Camp och Kubu Kubu Tented Camp och mobila tältcamps som t.ex. Serengeti Savannah Camp. Mobila tältcamps befinner sig normalt sett i Seronera mellan juni/juli och november för att i december flytta ner till Ndutu då migrationen kommer dit.

 

Västra Korridoren

Från Seronera västerut sträcker sig Serengeti som en korridor mot Victoriasjön. Den västra Korridorens norra gräns utgörs till stora delar av Grumetifloden som är en permanent flod. Grumetifloden bidrar till att göra området rikt på djur året om även det är ganska stora skillnader i koncentration under regnsäsong och torrsäsong. Undre torrsäsongen koncentreras djuren mer kring Grumetifloden och de få permanenta vattenhålen medan de sprids ut mer i området under regnsäsongen. Västra korridoren har mer buskage och träd än södra och centrala Serengeti. Området är hem till stora mängder av djur året om bland annat många olika sorters antiloper, elefant, giraff, lejon, leopard, hyena m.fl. Gepard är inte lika vanlig i västra Serengeti eftersom det finns mindre öppen grässavann. Västra Serengeti har ett flertal lodger som de allra flesta ligger nära Grumetifloden, exempelvis Serengeti Simba lodge, Kirawira och Mbalageti Serengeti.

 

Lobo

Norr om Seronera ligger Lobo. Ett område som på många sätt påminner om Seronera med blandad vegetation, öppen svann och glesa akaciaskogar. Lobo är mer kuperat med höga kopjes (granitklippor) och böljande kullar. Lobos djurliv är rikt året om med mycket växt- och gräsätare som olika sorters antiloper, elefant, giraff, buffel och mycket lejon. Det är inte riktigt lika lätt att se leopard och gepard i Lobo som i Seronera. Lobo är populärt men eftersom det är lite längre hit än till centrala Serengeti är det oftast färre safarijeepar i Lobo. I Lobo finns inte så många lodger, det finns betydligt fler allra längst norrut i Kogatende och i Seronera. Lobo är normalt sett som allra bäst i juli och november när migrationen passerar. Exakt vilken tid på året och hur länge de stannar i Lobo varierar dock ganska mycket från år till år.

 

Grumeti och Ikorongo

Norr om Grumetifloden ligger reservaten Grumeti Game Reserve och Ikorongo Game Reserve. Dessa områden besöks mindre ofta av turister (framförallt Ikorongo) men är rika på djur. Framförallt Grumeti Reserve strax norr om Grumetifloden är rikt på djur och erbjuder möjligheter till bush walk (safari till fots) och nattsafari vilket inte är tillåtet inne i Serengeti National Park. Migrationen passerar genom Grumeti under maj-juni och om vattennivån i Grumetifloden är hög kan flodkorsningarna här vara lika dramatiska som de mer kända i Masia Mara och norra Serengeti. Från Grumeti kör man in i Serengeti National Park via Ikoma Gate och i området alldeles intill Ikoma Gate ligger ett flertal safarilodger (mestadels permanenta tältcamps) som t.ex. Ikoma Tented Camp, Robanda Tented Camp och Grumeti Migration Camp.

 

Kogatende/Mara

Allra längst norrut i Serengeti ligger Kogatende och Mara. Mara är rent geografiskt närmast en del av Masai Mara på den Kenyanska sidan eftersom området ligger norr om Marafloden. Kogatende och Mara har ett rikt djurliv året om men är mest populärt att besöka mellan juli och oktober då migrationen befinner sig i området. Detta innebär att det i området finns ganska få fasta lodger men ett flertal mobila tältcamps som sätts upp i början av juli och sen flyttas igen i november. Dessa flyttar i november oftast söderut till Ndutu. Lodgerna i Kogatende/Mara är mestadels lyxiga och ganska dyra lodger. De allra flesta safariresenärer som kommer hit kommer med flyg eftersom det är långt att köra genom hela Serengeti till Kogatende.

 

Vanliga frågor om Serengeti

Var ligger Serengeti?

Serengeti ligger i norra Tanzania. Parken är belägen väster om Ngorongorokratern och Ngorongoro Highlands och öster om Lake Victoria.

 

Hur stort är Serengeti?

Serengeti National Park är 14 750 kvadratkilometer, eller nästa exakt lika stort som Hälsingland. Serengeti gränsar till ett flertal reservat; Loliondo Game Controlled Area och Ngorongoro Conservation Area i öster, Grumeti Game Reserve och Ikorongo Game Reserve i väster samt Maswa game Reserve i söder. Tillsammans utgör Serengeti National Park och de intilliggande reservaten det som brukar kallas Greater Serengeti eller Serengetis ekosystem som täcker en yta på 0 000 kvadratkilometer, något större än Dalarna.

 

När kan man se migrationen i Serengeti?

Migrationen kan man se i Serengeti nästan året om. Under den period då de befinner sig allra längst norrut i ekosystemet (augusti till oktober) så kan ibland nästan alla gnuer vara norr om gränsen till Masai Mara i Kenya, men oftast befinner sig delar av hjoradran även i norra Serengeti. Från november till juli kan man sedan se dem i olika delar av Serengeti, allra bästa chanserna att se riktigt stora hjordar är mellan december och april i Ndutu i södra Serengeti.

 

Vilken är bästa tiden på året att resa till Serengeti?

Serengeti är fantastiskt för safari mellan juni och februari. Under månaderna mars, april och maj kan det vara regnigt och vägarna blir leriga och svårframkomliga. Vilken tid på året som är den bästa är svår att svara på eftersom de olika delarna av året har olika för och nackdelar.

 

Bästa tiden för att se migrationen i Serengeti är juni och första halvan av juli då de befinner någonstans i västra, centrala eller norra Serengeti, november och början av december då de vandrar söderut genom centrala och östra Serengeti, samt mellan mitten av december och slutet av mars då de befinner sig på den öppna savannen i Ndutu i södra Serengeti. Även i april och maj går det att se migrationen men de vandrar då länga sträckor, lämnar ibland parken, sprids ut och vägarna kan vara mycket leriga.

 

Den bästa tiden för att se rovdjur i Serengeti är dels augusti till oktober då gräset är kort och det är torrt i Serengeti så att bytesdjur samlas kring allt färre vattenhål, dels i januari till mars då rovdjuren är mycket aktiva i södra Serengeti.

 

Sammanfattningsvis är Serengeti en park att besöka mellan juni och början av mars, varje årstid är unik och har sina fördelar.

 

Kan man se The Big Five i Serengeti?

The Big Five, lejon, leopard, elefant, buffel och noshörning finns i Serengeti. Lejon, leopard, buffel och elefant är vanliga och ses ofta. Noshörning däremot är mycket ovanlig, de finns endast i två områden, Moru Kopjes i södra centrala Serengeti och i nordligaste Serengeti. De är mycket svåra att se. Bästa platsen att se noshörning är i Ngorongorokratern. En safari som kombinerar Serengeti och Ngorongorokratern ger därför bästa chansen att se The Big Five. Läs mer om Serengeti och migrationen.

 

Safarilodger i Serengeti

Serengeti är ett enormt naturområde som täcker en yta större än Hälsingland och naturligtvis finns det en mängd safarilodger, hotell och tältcamps i detta område. På denna sida har vi inte information om alla dessa lodger och tältcamps utan om de vi känner till väl och som vi använder oss av.

 

En del av de safarilodger som beskrivs här ligger de facto inte i Serengeti National Park utan i Ngorongoro Conservation Area. Slätten i södra Serengeti delas mellan Serengeti National Park, Ngorongoro Conservation Area och Maswa Game Reserve. Den största koncentrationen av djur är under december – mars i den del som ligger i Ngorongoro Conservation Area, Ndutu.

 

Safarilodger i centrala Serengeti (Seronera)

 

Tanzania Bush Camp Central Serengeti

Tanzania Bush Camps driver två safarilodger i Serengeti, en permanent tältcamp i centrala Serengeti och en som de flyttar mellan norra och södra Serengeti beroende på migrationens rörelser. Tanzania Bush Camp är en av våra absoluta favoriter, rustika tältcamps med stora och bekväma tält, fantastiska lägen, bra mat och underbar personal. Läs mer om Tanzania Bush Camp

 

 

Kati Kati Tented Camp

Tältcamp av bra mellanklass med bra läge i Seronera Valley i centrala Serengeti. Läs mer om Kati Kati Tented Camp

 

 

Kubu Kubu Tented Camp

Kubu Kubu Tented Camp tillhör samma ägare som Kati Kati men är en betydligt lyxigare lodge belägen på en kulle med vidsträckt utsikt över centrala Serengetis savann. Läs mer om Kubu Kubu Tented Camp.

 

 

Serengeti Serena Safari Lodge

Serengeti Serena Lodge är ett safarihotell mer än en safarilodge. Hotellet har 70 rum som ligger i små runda hus med fyra rum i varje. Hotellet ligger mitt inne i centrala Serengeti och är ett perfekt val för er som vill ha bekvämligheter som riktiga väggar, duschar och en pool. Läs mer om Serengeti Serena Lodge.

 

 

Serengeti Sopa Lodge

Serengeti Sopa Lodge är ett hotell med hotellrum, restaurang, bar, reception osv. i fasta byggnader med väggar och tak. Lodgen har stora rum och stora gemensamma utrymmen och är et mycket bra alternativ för er som reser med barn, inte vill bo i tält och ha gott om plats där barnen säkert kan röra sig. Lodgen håller en bra standard och de har en pool vilket kan vara skönt på varma dagar. Lodgen har också ett bra läge i den södra delen av Seronera med öppen savann runt lodgen. Här får ni en pålitlig standard men mysfaktorn är inte så hög och det känns inte så naturnära som i, exempelvis, en tältcamp.

 

 

Safarilodger i södra Serengeti (Ndutu, Kusini)

 

Tanzania Bush Camp Southern Serengeti

Tanzania Bush Camps mobila tältcamp flyttas mellan södra Serengeti, där den står mellan december och mars och norra Serengeti där den står mellan juli och november. Deras mobila tältcamp är slående lik den som står permanent i centrala Serengeti. Detta beror på att deras camp i centrala Serengeti byggts med så få fasta strukturer som möjligt för att göra så liten inverkan på naturen som möjligt. Tanzania Bush Camp är en av våra absoluta favoriter, rustika tältcamps med stora och bekväma tält, fantastiska lägen, bra mat och underbar personal. Läs mer om Tanzania Bush Camp Southern Serengeti.

 

 

Serengeti Savannah Camp

Mycket bra semipermanent tältlodge som under perioden december t.o.m. maj befinner sig i Ndutu i sydöstra Serengeti och under perioden juni t.o.m. oktober i centrala Serengeti. Lodgen har stora tält med ståhöjd som samtliga har riktiga sängar och egen toalett och dusch. Ett mycket naturnära boende som ger en äkta safari upplevelse. Läs mer om Serengeti Savannah Camp.

 

 

Ndutu Safari Lodge

Ndutu safari Lodge är klassisk safarimark. Lodgen var länge ensam på södra Serengetis vidsträckta savann. Idag är den en av endast tre permanenta lodger i Serengeti. Lodgen är trevlig och bra och håller mellanklass. Läs mer om Ndutu Safari Lodge.

 

 

Lake Masek Tented Camp

Lake Masek Tented Camp är en permanent töltlodge av hög standard belägen intill Maseksjön i södra Serengeti. Läs mer om Lake Masek Tented Camp

 

 

Lake Ndutu Luxury Tented Lodge

Lake Ndutu Luxury Tented Lodge ligger precis som Ndutu Safari Lodge vid den permanenta Ndutu-sjön, ganska precis på motsatt sida av sjön i förhållande till Ndutu Safari Lodge. Lodgen är en permanent Lodge av bra standard. Tack vare sitt läge vid Ndutu-sjön finns det vilda djur i lodgens närhet året om men som allra bäst är området under den svenska vintern (december-april) när migrationen rör sig i området.

 

 

Kusini Safari Camp

En fast tältlodge som ligger allra längst ner i den sydligaste spetsen av Serengeti National Park, i området Kusini, som lodgen tagit sitt namn efter. Lodgen ligger mycket avskilt i ett område med få safarijeepar. Kusini är en exklusiv safari camp av hög standard och för er som vill bo här så är det värt att fundera på att flyga hit eftersom det är en ganska lång körsträcka.

 

 

Safarilodger i Moru Kopjes

 

Dunia Camp

Dunia Camp tillhör Asilia Africa som driver några av de absolut bästa safarilodgerna i Tanzania. Dears lodger kombinerar småskalighet, ntaurnära lägen, avslappnad miljö med lyx. Här är service, mat, personal, boende och naturligtvis naturupplevelsen i världsklass. Dunia Camp ligger perfekt i det djurrika Moru Kojpes med mängder av djur i lodgens absoluta närhet men ändå ganska få safarijeepar, framförallt på förmiddagar och sena eftermiddagar. Läs mer om Dunia Camp

 

 

Asanja Moru Camp

Asanja Africa driver två små tältcamps i Serengeti, en i Moru Kopjes och en i norra Serengeti. Asanja Moru är en liten tältcamp av högsta standard. Ett mycket lyxigt men samtidigt småskaligt och naturnära boende.

 

 

Vill du har mer inspiration, nyheter och restips kring våra spännande resor och upplevelser?

Prenumerera på Nyhetsbrev