Tillbaka

Är hyena ett hunddjur?


Sannolikt ser de allra flesta hyena som en hund, eller ett hunddjur. Dess barn kallas också mycket riktigt för valpar. Men det är faktiskt inte ett hunddjur. Alltså, rent vetenskapligt tillhör de inte familjen hunddjur. Inte heller tillhör de familjen kattdjur. De är ett så unikt djur att de är en egen familj; Hyaenidae. Familjen består av fyra arter varav den som sannolikt är mest känd och den som oftast ses på safaris i östra och södra Afrika är fläckig hyena (Crocuta Crocuta). De andra arterna är, Brun hyena (Parahyaena brunnea), Strimmig hyena (Hyaena hyaena) och  Jordvarg (Proteles cristatus).

Olika arter av hyena

Hyena

Fläckig hyena förekommer i stora delar av Afrika från södra Afrika via Östafrika till Västafrika. I Västafrika är den idag ovanlig och förekommer endast fläckvis. Denna art lever på savann och stora stäpper och halvöknar och förekommer därför inte i Centralafrikas och södra Västafrikas regnskogar.

Fläckig hyena är huvudsakligen aktiv på natten men syns också ofta på dagarna. Även om de mest är kända som asätare så är de också mycket framgångsrika jägare. De lever i flockar som kan bestå av uppemot 80 individer. Flocken leds av en matriark.

Denna art har ett flertal olika läten bland annat har den ett ylande läte och ett kort ylande läte som kommer i små stötar. Den är också känt för att göra ett läte som i mångas öron låter som ett mänskligt skratt. ”Skrattet” tros vara ett läte som markerar att hyenan önskar att en annan hyena ska hålla avstånd och lämna den ifred.

Dessa djur är på många sätt lejonen ärkefiende. Inte sällan uppstår kamp om revir mellan lejon och hyenor. Hyenor kan i kraft av stora antal ibland stjäla byten från lejon. På grund av lejonen överlägsna storlek kan det krävas 10 individer per lejon för att en flock ska kunna ta över ett byte från lejon.

Brun hyena finns enbart i södra Afrika. Dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Sydafrika, Namibia och Botswana samt små områden i Zimbabwe, Mocambique och Angola. Den är mindre än sin närmaste släkting, den strimmiga hyenan, och lever i mindre familjegrupper. I huvudsak lever den av as, ben är en stor del av födan. Dessutom äter den insekter och ägg. De individer som lever vid kustlinjen äter även kadaver av havslevande djur som säl och fisk, som sköljts upp på stranden.

Strimmig hyena förekommer framförallt i Nordafrika i Sahel, Nildalen och delar av Kenya. Den förekommer även i norra Tanzania men är ovanlig där. Liksom fläckig hyena är den nattaktiv. Till skillnad från fläckig hyena är den dock väldigt inaktiv på dagen och svår att se. Den lever inte heller i flock utan de allra flesta individerna lever ensamma.

Den är mindre än son fläckiga släkting och eftersom de lever ensamma har de inte förmågan att jaga stora bytesdjur utan de är i huvudsak asätare och de jagar dessutom gnagare, fåglar och ödlor.

Strimmig hyena (engelska; striped hyena)

Jordvarg ser ut som en liten fläckig hyena fast med lite smalare kropp och lite mindre markerat parti över skuldrorna. Jordvargen har två utbredningsområden. Dels finns den i stora delar av södra Afrika, inklusive nästan hela Sydafrika, Namibia, Botswana och Zimbabwe och delar av Angola. Dessutom finns den i Östafrika från norra Tanzania hela vägen upp till röda havet i Kenya, Etiopien, Somalia, Eritrea samt i små områden i Sudan, Sydsudan, Egypten och Uganda.  

Jordvargen är för liten för att jaga stora djur och den lever huvudsakligen av att äta termiter som den fångar med sin tunga. Vi har sett i olika källor att jordvargen inte alltid räknas till familjen Hyaenidae, men de flesta källor gör det och vi tar därför med den i den familjen också. Vill du har mer inspiration, nyheter och restips kring våra spännande resor och upplevelser?

Prenumerera på Nyhetsbrev