Vad innebär en UD avrådan?

Vi får ibland frågan om det är förbjudet att resa till Afrika under en pandemi. Svaret är att UD:s avrådan är inte ett förbud mot att resa. Det är en rekommendation att inte resa utifrån de parametrar som UD använder för att utvärdera länder eller regioner. Det kan exempelvis bero på hur snabb smittspridningen av coronaviruset är, men också hur stor risk det är att landet eller regionen i fråga med kort framförhållning inför nya och hårdare restriktioner som kan försvåra för svenska medborgare att resa hem. Den som reser till ett land eller en region som UD avråder från resor till är inte garanterad konsulär hjälp från UD om problem uppstår.

 

Vill ni ut och resa medan det finns en avrådan är det alltså fullt möjligt men det är viktigt att ni i så fall känner till förutsättningarna.

 

Det är mycket viktigt att man ser över sitt avbeställningsskydd samt sin reseförsäkring, då många försäkringar är ogiltiga om en avrådan från UD gäller vid tiden för resan. Läs mer om vårt samarbete med Gouda Försäkringar, som har ett bra skydd medan ni reser.

 

Vill du har mer inspiration, nyheter och restips kring våra spännande resor och upplevelser?

Prenumerera på Nyhetsbrev