Res tryggt med reseförsäkring

African Tours & Safaris samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är ett av Nordens största försäkringsbolag. I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.

För oss på African Tours & Safaris är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan idag erbjuda reseförsäkring via Gouda:


Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar

  • Avbeställningsförsäkring 
  • Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd
  • Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd

Vi rekommenderaratt ni väljer den heltäckande försäkringen och då väljer ni “Reseförsäkring” i rullgardinen. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på de tillvalen som ligger i webshopen: Semestergarantin är superviktig för det är här karantänteckningen ligger.

Klickar du inte i semestergarantin så får ni ”bara” vårdkostnader och hemtransport.

 

Avbeställningsförsäkring

 

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 7% av resans pris på resor upp till 250 000kr. För resor som överstiger 250 000kr är premien på det överstigande beloppet 9% (dvs på 250 001kr – 500 000kr).

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

  • Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
  • Oväntad uppsägning på din tillsvidareanställning

Teckna din avbeställningsförsäkring här  

 

Reseförsäkring (heltäckande)

 

Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring. 

 

Vad innehåller reseförsäkringen? 

 

Vårdkostnader – Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan – Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige. 

Missad hemresa på grund av sjukdom – Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Ersättning för förlorade resdagar – (Gäller om du inkluderat semestergaranti) Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa – (Gäller om du inkluderat semestergaranti) Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderat semestergaranti) Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderat semestergaranti) Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan – oavsett om du är sjuk eller inte – om du inte kan resa hem som planerat. 

Vi rekommenderar att ni väljer den heltäckande försäkringen och då väljer ni “Reseförsäkring“ i rullgardinen. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på de tillval som ligger i webshopen: Semestergarantin är SUPER VIKTIG för det är här i karantänteckningen ligger. Klickar du inte i semestergarantin får ni ”endast” vårdkostnader och hemtransport.

Komplement till hemförsäkringen

 

Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan. Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk. 


Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

VårdkostnaderDu får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

 

Ersättning för förlorade resdagar – (Gäller om du inkluderar semestergaranti) Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

 

Ny ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

 

Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti) Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Teckna din reseförsäkring här och kontakta oss om du behöver hjälp eller har fler frågor

Vi på rekommenderaratt ni väljer den heltäckande försäkringen och då väljer ni “Reseförsäkring” i rullgardinen. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på de tillvalen som ligger i webshopen: Semestergarantin är superviktig för det är här karantänteckningen ligger.

Klickar du inte i semestergarantin så får ni ”bara” vårdkostnader och hemtransport.

Vill du har mer inspiration, nyheter och restips kring våra spännande resor och upplevelser?

Prenumerera på Nyhetsbrev